THÔNG BÁO:Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018

8/31/2018 10:19:35 AM

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018; Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn sở hữu của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò cho các khu vực khoáng sản;

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018; Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn sở hữu của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò cho các khu vực khoáng sản;
Để bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật trong việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018, căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Công văn số 3484/UBND-NC ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện các quy định của Luật đấu giá tài sản; Công văn số 2563/UBND-NC ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018 đối với 04 điểm mỏ đá làm nguyên vật liệu sản xuất cát tại địa bàn huyện Mộc Châu cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
a) Tên người có tài sản đấu giá: UBND tỉnh Sơn La
b) Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 02123 852 049.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá
2.1. Tên tài sản, số lượng tài sản:

Số

TT

Tên tài sản

(tên mỏ)

Địa điểm

Số hiệu bản đồ

Tổng diện tích (ha)

Ghi chú

1

Trại 8, tiểu khu Vườn Đào

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

C37

1,89

Các điểm mỏ đá làm nguyên vật liệu sản xuất cát nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

2

Khu 1, tiểu khu Bó Bun

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

C38

1,99

3

Khu 4, tiểu khu Bó Bun

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

C41

5,455

4

Khu 1, tiểu khu Vườn Đào

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

C42

2,42


2.2. Chất lượng tài sản:

a) Hiệntrạng các mỏ: Mới được điều tra, đánh giá, chưa thăm dò.

b) Mục đích: Các điểm mỏ đá làm nguyên vật liệu sản xuất cátnằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xâydựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020,định hướng đến năm 2030đã được HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Nghị quyếtsố 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2018.

c) Hình thức: Nhà nước thu tiền cấpquyền khai thác thông qua hình thức đấu giá.

3. Giá khởi điểm ướctính của tài sản đấu giá:

S

TT

Tên tài sản

(tên mỏ)

Địa điểm

Số hiệu bản đồ

Tổng diện tích (ha)

Giá trị khởi điểm ước tính (đ)

1

Trại 8, tiểu khu Vườn Đào

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

C37

1,89

2.500.853.508

2

Khu 1, tiểu khu Bó Bun

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

C38

1,99

2.001.119.690

3

Khu 4, tiểu khu Bó Bun

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

C41

5,455

5.009.107.237

4

Khu 1, tiểu khu Vườn Đào

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

C42

2,42

2.963.609.574

Tổng cộng

12.474.690.009

Tổngsố tiền bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm bảy mươi tư triệu, sáu trăm chín mươinghìn, không trăm linh chín Việt Nam đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

4.1. Cơ sở vật chất đủ điềukiện tổ chức đấu giá (như: Có Trụ sở làm việc, có máy chiếu, có máy vi tính, máy in vi tính,máy phôtô, xe ôtô và các các trang thiết bị khác);

4.2. Phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả.

4.3. Hồ sơ pháp lý (Giấy đăng ký kinh doanh, Giấychứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá,Thẻ đấu giá viên).

4.4. Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thờigian hoạt động (như: Đấu giá viênphải điều hành ít nhất 10 cuộc đấu giá tài sản và không bị xử lý kỷ luật vớibất kỳ hình thức nào trong thời gian hành nghề; tổ chức đấu giá tài sản khôngbị tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, tố cáo về hoạt động đấu giá tài sản hoặc đãđược các cơ quan giải quyết có vi phạm  - Các giấy tờ kiểm chứng bằng bản phôtô (mang bản chính để đối chiếu), hoặc bảnphôtô có chứng thực;

4.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp.

4.6. Có tên trong danhsách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4.7. Các tiêu chí khác (như: Người đại diện theo pháp luật của Tổchức đấu giá tài sản có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

5.1.Thời gian: Từ ngày 31/8/2018 đến hết ngày 12/9/2018,trong giờ hành chính.

5.2. Địađiểm nộp hồ sơđăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La hoặc gửi qua đường bưu chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123 852 049).

6. Số lượng hồ sơ đăng ký thamgia tổ chức đấu giá: Hồ sơ được đóng thành quyển và mỗi 01 tổ chức đấu giá tài sản sẽ phải nộp 01 bộ hồ sơ.

Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La xem xét, lựa chọn thực hiện điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018.

tải chi tiết văn bản tạitải tại đây