CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN PHẠM VI TỈNH SƠN LA

7/11/2018 4:29:28 PM

Hiện nay: Quan sát trên ảnh mây vệ tinh, thiết vị định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phía nam tỉnh Điện Biên. Vùng mây dông đang có xu hướng mạnh lên và mở rộng ảnh hưởng.

Cảnh báo: Trong những giờ tiếp theo, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây ra mưa rào và dông cho khu vực phía tây nam tỉnh Sơn La. Vùng mưa dông còn có khả năng mở rộng sang các khu vực khác của tỉnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.

Tin phát lúc: 15 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc