TIN NẮNG NÓNG

7/5/2018 3:21:19 PM

Ngày hôm qua (04/7), nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi của tỉnh Sơn La với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35 đến 37 độ.

Ngày hôm nay (05/7), nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 đến 38 độ.

Dự báo: Ngày mai (06/7) nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một vài nơi vùng thấp với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Ngày 07/7 nắng nóng chấm dứt hoàn toàn trên phạm vi tỉnh Sơn La.

Đây là tin cuối cùng về đợt nắng nóng này.

Tin phát lúc: 14 giờ 50 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2018

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc.