TIN NẮNG NÓNG

7/4/2018 4:28:58 PM

Ngày hôm qua (03/7), nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi của tỉnh Sơn La với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35 đến 37 độ.

Ngày hôm nay (04/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra các nơi vùng thấp tỉnh Sơn La, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 đến 38 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày mai (05/7), nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 16 giờ.  

Cảnh báo: Ngày 06/7 nắng nóng chỉ còn xảy ra ở vài nơi vùng thấp và ven sông với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; có nơi trên 37 độ. Ngày 07/7 nắng nóng chấm dứt hoàn toàn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Tin phát lúc: 14 giờ 50 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2018.

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc