Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

6/26/2018 2:16:57 PM

Để phát huy truyền thống vẻ vang, tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948

Tổ chức phong trào Kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên vàMôi trường (12/9/2003 -12/9/2018) Phát động đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm 2018,nhằm lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnhlần thứ XIV; thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp đềra trong công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường; Chủ đề phong trào thi đua là: Kỷ cương, liêm chính, hành động,sáng tạo, hiệu quả; gắn với thực hiện các mục tiêu thi đua thựchiện thành công các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của BộTài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2016-2020

Tiếp tục triển khai Phong trào "Ngành Tài nguyên và Môi trường chung sức xây dựng nông thôn mới".  Triển khai khai tốt các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạoNông thôn mới tỉnh giao, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng điều phối NTM tỉnhtrong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạtchuẩn nông thôn mới.

Tổ chức Phong trào "Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và pháttriển"Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 củaChính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môitrường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổ chức đối thoại vàtham gia đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, với mục tiêu nắm bắt, trao đổi vềcác nội dung lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành tài nguyên và môi trườngliên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời kịpthời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn;

 

Hưởng ứng Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo –Không để ai bị bỏ lại phía sau" Thực hiện tuyên truyền, vận động công chức, viên chứctrong triển khai tổ chức tốt các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân tương ái". Tổ chứccác hoạt động thăm, tặng quà cán bộ trong ngành đã nghỉ hưu, tổ chức thăm hỏithân nhân các gia đình có người thân là thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27/7. Tổchức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước; ủng hộ, đóng góp giúp đỡ xã khắc phục khó khăn; Tổchức thăm và nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã vùng 3 do Sở đượcphân công đỡ đầu (xã Chiềng Sơ, huyên Sông Mã).

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa đặcbiệt sâu sắc để chào mừng kỷ niệm 70 nămngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  (11/6/1948 – 11/6/2018) và Kỷ niệm 15 nămthành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (12/9/2003 -12/9/2018). Đềnghị các phòng, đơn vị, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phốtham gia