BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 05 NGÀY 06/01/2018

1/5/2018 4:34:53 PM

Dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06 tháng 01 năm 2018 các nơi trong tỉnh

I. Dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06 tháng 01 năm 2018

1. Thời tiết toàn tỉnh Sơn La

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi cao rét đậm; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 14 - 24oC                        Độ ẩm: 70 - 99 %

2. Thời tiết các nơi trong tỉnh Sơn La

2.1. Thành phố Sơn La:  Nhiều mây, có lúc mưa nhỏ. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 14 - 19oC.                    Độ ẩm: 80 - 95%.

2.2. Thuận Châu:  Nhiều mây, có lúc mưa. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15- 21oC.                    Độ ẩm: 75 - 97%.

2.3. Quỳnh Nhai:  Nhiều mây, có lúc có mưa. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15 - 21oC.                    Độ ẩm: 75 - 98%.

2.4. Mường La:  Nhiều mây, có lúc có mưa. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 16 - 24oC.                    Độ ẩm: 70 - 95%.

2.5. Mai Sơn:  Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 14 - 19oC.                    Độ ẩm: 80 - 95%.

2.6. Sông Mã:  Nhiều mây, có lúc có mưa. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15 - 21oC.                    Độ ẩm: 70 - 90%.

2.7. Sốp Cộp:  Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15 - 21oC.                    Độ ẩm: 70- 90%.

2.8. Bắc Yên:  Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15 - 20oC.                    Độ ẩm: 80 - 97%.

2.9. Phù Yên:  Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 16 - 22oC.                    Độ ẩm: 75 - 97%.

2.10. Yên Châu : Nhiều mây, có mưa. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 16 - 22oC.                    Độ ẩm: 70 - 95%.

2.11. Mộc Châu. : Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Trời rét đậm; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 18oC.                    Độ ẩm: 85 - 98%.

2.12. Vân Hồ:  Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Trời rét đậm; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 18oC.                    Độ ẩm: 85 - 96%.

II. Dự báo thời tiết đêm 06 ngày 07 tháng 01 năm 2018

1. Thời tiết toàn tỉnh Sơn La: Nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Trời rét, Mộc Châu và vùng núi cao rét đậm. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15 - 24oC.                   

2. Thời tiết ở thành phố Sơn La: Nhiều mây, có mưa lượng không đáng kể. Trời rét; gió nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 20oC.                   

Phát tin hồi 16 giờ 10 phút ngày 05 tháng 01 năm 2018.

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc