BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 14 NGÀY 15/11/2017

11/14/2017 4:08:24 PM

Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2017 các nơi trong tỉnh

 

1. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2017

2. Thời tiết các nơi trong tỉnh:

-   Khu vực phía Bắc: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 60 - 96%.

Nhiệt độ: Phiêng Lanh: 18 - 28oC; Mường La: 18 - 31oC.

-   Khu vực phía Nam và Tây Nam: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 50 - 96%.

Nhiệt độ: Cò Nòi: 16 - 28oC; Sông Mã: 17 - 30oC.

-   Khu vực phía Đông và Đông Nam: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 50 - 98%.

Nhiệt độ: Yên Châu: 19 - 30oC;

Phù Yên: 20 - 29oC;

Bắc Yên: 18 - 27oC;

Mộc Châu: 15 - 24oC

3.  Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 60 - 96%.

Nhiệt độ: 16 - 28oC.

II.   Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2017

1.  Thời tiết toàn tỉnh Sơn La: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng. Gió nhẹ.

2.  Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phát tin hồi 16 giờ 10 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2017.

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc