Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ)

10/6/2017 5:02:21 PM

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ), cụ thể như sau

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấugiá

1.1. Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh SơnLa.

1.2. Địa chỉ: Số nhà 79 đường Điện Biên,Tổ 8 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng củatài sản đấu giá

2.1. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụsở Chi cục Lâm nghiệp (cũ).

2.2. Số lượng tài sản:

- Quyền sử dụng đất 01 thửa đất

- Tài sản trên đất bao gồm:

+ Trụ sở làm việc, sơ sở hoạt động sự nghiệp: Nhà điều hành cấp III (nhàlàm việc 2 tầng) mái bằng đổ bê tông: 242,32 m2. Xây dựng năm 1991; Nhà cấp IVvà công trình vệ sinh 2  tầng (đã sửa)mái lợp tôn 3 lớp màu xanh, trần thạch cao: 192 m2. Xây dựng năm 2015.

+ Vật kiến trúc: Nhà gara ô tô lợp tôn, bao tôn xung quanh: 267 m2, xâydựng năm 2005; Tường rào bao quanh cơ quan: 88 m, xây dựng năm 1991; Sân cơquan (gạch đỏ lát nền 40x40): 145 m2, xây dựng năm 2016; Gara để xe máy lợptôn: 85,8 m2, xây dựng năm 2002.

2.3. Địa chỉ của tài sản đấu giá: Tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố SơnLa, tỉnh Sơn La.

2.4. Chất lượng tài sản:

- Hiện trạng đất: Không có tranh chấp.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thôngqua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khuđất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ).

Tài sản đấu giá

Danh mục

loại đất

Vị trí các thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Quyền sử dụng đất

Đất ở tại đô thị

Tổ 2, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

883,14

17.320.996.000

Tài sản trên đất

- Trụ sở làm việc, sơ sở hoạt động sự nghiệp:

+ Nhà điều hành cấp III (nhà làm việc 2 tầng) mái bằng đổ bê tông: 242,32 m2. Xây dựng năm 1991.

+ Nhà cấp IV và công trình vệ sinh 2  tầng (đã sửa) mái lợp tôn 3 lớp màu xanh, trần thạch cao: 192 m2. Xây dựng năm 2015.

- Vật kiến trúc:

+ Nhà gara ô tô lợp tôn, bao tôn xung quanh: 267 m2. Xây dựng năm 2005

+ Tường rào bao quanh cơ quan: 88 m. Xây dựng năm 1991

+ Sân cơ quan (gạch đỏ lát nền 40x40): 145 m2. Xây dựng năm 2016.

+ Gara để xe máy lợp tôn: 85,8 m2. Xây dựng năm 2002.

1.325.558.814

Tổng cộng

18.646.554.814

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tàisản

4.1. Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vậtchất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

4.2. Phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3. Hồ sơ pháp lý (Bảnsao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thànhlập);

4.4. Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gianhoạt động;

4.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

4.6. Có tên trong danh sách các tổchức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4.7. Số lượng hợp đồng đã đấu giá thành (bản có chứng thực Hợp đồng và Biên bảnthanh lý hợp đồng bán đấu giá);

4.8. Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

(Hồ sơ đượcđóng thành quyển để nộp)

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

5.1. Thời gian: Từ ngày 06/10/2017 đến hếtngày 11/10/2017 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

5.2. Địa điểm: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Số nhà 79 đường Điên Biên, Tổ 8 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La.; Số điện thoại: 0212.3751.869 hoặc 0212.3751968.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La thông báo đến các tổ chức đấu giátài sản biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để Trung tâm xem xét lựa chọn thựchiện đấu giá quyền sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sởChi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ).