BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 06 NGÀY 07/10/2017

10/6/2017 4:23:55 PM

Dự báo thời tiết đêm 06 ngày 07 tháng 10 năm 2017 các nơi trong tỉnh

I. Dự báo thời tiết đêm 06 ngày 07 tháng 10 năm 2017

 

1.  Thời tiết các nơi trong tỉnh:

 

-   Khu vực phía Bắc: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài

 

nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 65 - 97%.

 

Nhiệt độ: Phiêng Lanh: 22 - 32oC; Mường La: 22 - 32oC.

 

-   Khu vực phía Nam và Tây Nam: Mây thay đổi đến nhiều mây, mưa

 

rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm: 65 - 97%.

 

Nhiệt độ: Cò Nòi: 19 - 30oC; Sông Mã: 22 - 31oC.

 

-   Khu vực phía Đông và Đông Nam: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh. Độ ẩm: 65 - 99%

Nhiệt độ: Yên Châu: 22 - 31oC;               Phù Yên: 22 - 31oC;

Bắc Yên: 19 - 28oC;                  Mộc Châu: 18 - 26oC

 

2.  Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào

 

và dông. Gió nhẹ. Độ ẩm: 70 - 96%.

 

Nhiệt độ: 19 - 30oC.

 

II. Dự báo thời tiết đêm 07 ngày 08 tháng 10 năm 2017

 

1.  Thời tiết toàn tỉnh Sơn La: Mây thay đổi, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

 

2.   Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.

 

Phát tin hồi 16 giờ 10 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2017.

 

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc