BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 04 NAGYF 05/10/2017

10/4/2017 4:39:25 PM

Dự báo thời tiết đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2017 các nơi trong tỉnh

I. Dự báo thời tiết đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

1.  Thời tiết các nơi trong tỉnh:

 

-   Khu vực phía Bắc: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ

 

dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm: 80 - 97%.

 

Nhiệt độ: Phiêng Lanh: 22 - 31oC; Mường La: 24 - 31oC.

 

-   Khu vực phía Nam và Tây Nam: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa,

 

mưa rào nhẹ và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm: 60 - 97%.

 

Nhiệt độ: Cò Nòi: 21 - 29oC; Sông Mã: 23 - 32oC.

 

-   Khu vực phía Đông và Đông Nam: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh. Độ ẩm: 65

 

-   97%

 

Nhiệt độ: Yên Châu: 23 - 31oC;               Phù Yên: 24 - 31oC;

Bắc Yên: 21 - 29oC;                  Mộc Châu: 20 - 27oC

 

2.  Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi, mưa rào nhẹ và dông. Gió

 

nhẹ. Độ ẩm: 80 - 98%.

 

Nhiệt độ: 22 - 30oC.

 

II. Dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

1.  Thời tiết toàn tỉnh Sơn La: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

 

2.  Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.

 

Phát tin hồi 16 giờ 10 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2017.

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc