BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 26 NGÀY 27/9/2017

9/26/2017 4:24:28 PM

Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2017 các nơi trong tỉnh

I. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

1.  Thời tiết các nơi trong tỉnh:

 

-   Khu vực phía Bắc: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

 

Gió nhẹ. Độ ẩm: 60 - 97%.

 

Nhiệt độ: Phiêng Lanh: 22 - 32oC; Mường La: 23 - 34oC.

 

-   Khu vực phía Nam và Tây Nam: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài

 

nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 55 - 95%.

 

Nhiệt độ: Cò Nòi: 21 - 32oC; Sông Mã: 23 - 33oC.

 

-   Khu vực phía Đông và Đông Nam: Mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 60 - 97%.

 

Nhiệt độ: Yên Châu: 23 - 33oC;

Phù Yên: 24 - 34oC;

Bắc Yên: 21 - 31oC;

Mộc Châu: 20 - 29oC

 

2.   Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày

 

nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 60 - 97%.

 

Nhiệt độ: 21 - 32oC.

 

II. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

1.  Thời tiết toàn tỉnh Sơn La: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

 

2.  Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió

 

nhẹ.

 

Phát tin hồi 16 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2017.

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc