Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

9/1/2017 9:41:48 AM

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

    Trong thời gian gần đây khối lượng sử dụng cát xây dựng trên cả nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng tăng lên đáng kể. Do sự gia tăng nhu cầu xây dựng cộng với lợi nhuận cao nên đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác khoáng sản với mọi hình thức. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự mất cân đối trong cung, cầu; gây nhiều tổn thất về tài nguyên khoáng sản và tác động xấu đến môi trường.     
    Để đáp ứng nhu cầu thực tế và tăng cường công tác quản lý nguồn cung cấp, khai thác cát, sỏi xây dựng, phát huy được tiềm năng thế mạnh nguồn tài nguyên khoáng sản cát, sỏi trong tỉnh, đặc biệt làm cơ sở cho các nhà đầu tư thăm dò, khai thác, sản xuất cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh. Vì vậy rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát, sỏi tỉnh Sơn La đến năm 2020 là cần thiết, nhằm thống nhất quản lý Nhà Nước và tính toán cân đối cung cấp cát, sỏi cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
chi tiết báo cáo quy hoạch tải tại: bao-cao-QH-cat-soi.docx
hoặc tại mục Thông báo trên trang thông tin.