Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La

8/24/2017 10:09:57 AM

Ngày 27/7/2017 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La

Ngày 27/7/2017 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La. 
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên 6 lĩnh vực gồm Đất đai, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường, Thanh tra và đo đạc bản đồ.
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm kiếm, khai thác dữ liệu liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, địa chỉ: Số 07, đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, điện thoại phòng lưu trữ dữ liệu: 02123.789.199
chi tiết văn bản đăng tải tại:đây
Ban biên tập trang TTĐT sở TNMT