BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

6/23/2017 6:18:49 PM

Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2017

I. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2017

1. Thời tiết các nơi trong tỉnh:

- Khu vc phía Bc: Mây thay đổi có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Ngày nắng, Mường La nắng nóng. Gió nhẹ. Độ m: 50 - 95%.

Nhiệt độ: Phiêng Lanh: 24 - 34oC; Mường La: 25 - 37oC.

- Khu vực phía Nam và Tây Nam: Mây thay đổi có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng, Sông Mã nắng nóng. Gió nhẹ. Độ m: 50 - 95%.

Nhiệt độ: Cò Nòi: 23 - 33oC; Sông Mã: 25 - 37oC.

- Khu vực phía Đông và Đông Nam: Mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng; Yên Châu, Phù Yên nắng nóng. Gió nhẹ. Độ m: 50 - 97%.

Nhiệt độ:  Yên Châu: 25 - 37oC;

  Phù Yên: 26 - 36oC;

                  Bắc Yên: 23 - 33oC;

  Mộc Châu: 22 - 30oC

2. Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ m: 55 - 95%.

 Nhiệt độ: 23 - 33oC.

II. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2017

1. Thời tiết toàn tỉnh Sơn La: Mây thay đổi có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Ngày nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

 2. Thời tiết ở thành phố Sơn La: Mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phát tin hồi 16 giờ 10 phút ngày 23 tháng 6 năm 2017.

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc