Thu hơn 971 triệu đồng tiền ký quỹ BVMT

6/7/2017 8:51:05 AM

Từ đầu năm tới nay, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La đã đôn đốc 14 đơn vị thực hiện việc ký quỹ bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, xác nhận 5 đơn vị đã hoàn thành ký quỹ năm 2017.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hoàn thiện chi trả tiền ký quỹ cho 1 đơn vị đã hoàn thành hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản. Tiếp nhận 6 đơn vị nộp tiền ký quỹ với số tiền hơn 971 triệu đồng. Hướng dẫn cho 8 đơn vị đến làm thủ tục ký quỹ theo quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục ký quỹ thực hiện theo đúng quy định về việc cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện việc ký quỹ lần tiếp theo; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục để thanh toán tiền ký quỹ sau khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác đã hết hạn, giấy phép bị thu hồi, các giấy phép đóng cửa mỏ đã có Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Nguyễn Nga