Tập trung khắc phục hạn chế trong công tác thanh tra

1/17/2017 7:47:54 AM

Chiều 16/1, Đảng bộ Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII; triển khai kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở.


Ông Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La phát biểu tại hội nghị
Ông Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Triệu Ngọc Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT nhấn mạnh: Những nội dung được quán triệt trong hội nghị là những vấn đề rất quan trọng, với mục đích để Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Nguyễn Song Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Sơn La quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp đó, ông Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở TN&MT đã triển khai Kế hoạch 730/KH-STNMT ngày 27/12/2016 về phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, trong Báo cáo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm kinh tế qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nêu: Công tác kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực như quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường chưa nhiều; Việc phát hiện sai phạm qua một số cuộc thanh tra còn hạn chế... Để khắc phục những tồn tại này, Sở TN&MT Sơn La đã đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, lĩnh vực đất đai, năm 2017, sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, thực hiện TTHC về đất đai với UBND cấp huyện, xã; năm 2018, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các đơn vị sử dụng đất trên toàn tỉnh; năm 2020, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Lĩnh vực môi trường, có các giải pháp phòng chống, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là việc chế biến cà phê theo phương pháp ướt; việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng tại các bệnh viện, cơ sở y tế... Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư.

Lĩnh vực khoáng sản, thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính trong tham mưu giúp UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; phấn đấu giảm từ 20-30% thời gian thẩm định hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép. Tăng cường thanh, kiểm tra việc thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định, đảm bảo không bị thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Đồng thời, tăng cường yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các đối tượng được thanh tra theo đúng quy định Luật phòng, chống tham nhũng, nhằm tạo điều kiện để người dân cũng như toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gồm Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Thanh tra, Khoáng sản, KTTV&BĐKH đã tiến hành tuyên truyền phổ biến những điểm mới, nổi bật của các văn bản mới ban hành, thay thế, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khoáng sản; tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật Khí tượng thủy văn 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông qua việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và gắn trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT.

Nguyễn Nga