Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

12/5/2016 3:19:36 PM

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau
1. điều kiện dự tuyển
- Có quốc tịch và cư trú tại Việt nam
- đủ 18 tuổi trở lên
- hồ sơ dự tuyển gồm: 
- Có quốc tịch và cư trú tại Việt nam
- đủ 18 tuổi trở lên
- hồ sơ dự tuyển gồm: đơn đăng ký dự tuyển, bản sơ yếu lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng
2. Số lượng, trình độ cần xét tuyển
- số lượng: 01 viên chức
- trình độ: kỹ thuật viên( có bằng trung cấp công nghệ thông tin trở lên)
- trình độ ngoại ngữ: trình độ B trở lên
3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
4. Thời gian
Nộp hồ sơ: từ ngày 5/12/2016 đến 31/12/2016
địa điểm: Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
địa chỉ: Số 07- đường Tô hiệu - TP. Sơn La
điện thoại liên hệ: 0223.789.499