THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

10/26/2016 3:19:26 PM

Thực hiện Công văn số 4750/BTNMT-VP ngày 21/10/2016 về việc tổ chức giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến giữa người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La và trên toàn quốc.


Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La thông báo tới toàn thể người dân, tổchức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La và trên toàn quốc biết và thamgia phiên giao lưu trực tuyến.

- Tên phiên Giao lưu: “Hoàn thiệnchính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướngmắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

- Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 01/11/2016đến ngày 07/11/2016.

- Thời gian giao lưu trực tuyến từ 08giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 07/11/2016.

- Địa chỉ truy cập để thực hiện giao lưu:

http://sonla.monre.gov.vn /

Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời người dân,tổ chức, doanh nghiệp tham gia và theo dõi./.