Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 ngành Tài nguyên và Môi trường.

7/20/2016 1:53:56 PM

Chiều ngày 19/7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Chiều ngày 19/7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Triệu Ngọc Hoan – Giám đốc Sở chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Sở, ban ngành, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trong 6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn của Bộ TN&MT, Sở TN&MT Sơn La đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tới nay, Sở TN&MT Sơn La đã tiến hành kiện toàn bộ máy quản lý, đi vào hoạt động với 7 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Trong công tác CCHC, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 65 hồ sơ, bao gồm 19 hồ sơ đất đai, 31 hồ sơ môi trường, 11 hồ sơ khoáng sản, 2 hồ sơ đo đạc bản đồ, 3 hồ sơ Tài nguyên nước. Kết quả, đã giải quyết xong 32 hồ sơ, đang giải quyết 33 hồ sơ.
Bên cạnh đó, Sở TN&MT đang tiến hành rà soát hoàn thiện bộ thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản. Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT tiếp nhận qua bộ phận một cửa được xử lý đúng thời gian quy định. Phấn đấu rút ngắn 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT so với quy định, không để các tổ chức, cá nhân đến giao dịch phải sửa chữa nhiều lần.
Trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Sở TN&MT đã tiếp nhận, giải quyết 22 đơn, trong đó có 3 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; 14 đơn không thuộc thẩm quyền; 5 đơn đề nghị không đủ điều kiện xử lý.
Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Sở đã thực hiện 9 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 89 tổ chức và 9 hộ gia đình. Kết quả, đã phát hiện 2 tổ chức vi phạm trong lĩnh vực đất đai; 6/8 đơn vị có hành vi vi phạm về lĩnh vực tài nguyên nước.
Trong từng lĩnh vực chuyên ngành, Sở đã tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trình UBND tỉnh cấp 3 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 5 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; tiếp nhận, thẩm định 13 hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản... Tham mưu thu hồi các quyết định hoặc thu hồi đất của các tổ chức sử dụng đất kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích... Hoàn thành bàn giao, cấp GCNQSDĐ cho 11/12 nông lâm trường trên địa bàn tỉnh...
Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thông qua dự thảo Báo cáo Kết quả cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp được hơn 3.600GCN cho các tổ chức, với diện tích 963,66 ha, đạt 102,4% diện tích so với diện tích đã rà soát. Với các hộ gia đình, cá nhân, tính đến 30/6, toàn tỉnh đã cấp được 77.718 GCN cần cấp. Trong đó, đã ký hơn 67.500 GCN với diện tích hơn 41.000ha. Đang thực hiện 10.179 GCN, với diện tích hơn 8.000ha, trong đó đã thẩm định xong hơn 4.700 GCN.
Nhìn chung, việc cấp GCN lần đầu ở một số huyện, thành phố còn chậm, chưa tập trung tháo gỡ vướng mắc, chưa có giải pháp xử lý những vướng mắc kịp thời trong quá trình thực hiện. Việc rà soát diện tích và số lượng GCN cần cấp chưa sát với thực tế, dẫn đến một số huyện đạt 100% diện tích cần cấp theo rà soát nhưng thực tế lại chưa cấp hết.
Trong 6 tháng cuối năm, để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT, Sở TN&MT Sơn La đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục chú trọng đến việc quản lý hoạt động khai thác khoảng sản, sử dụng đất đai, công tác bảo vệ môi trường. Tập trung đôn đốc xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định 1972/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh và các cơ sở phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tháo gỡ vướng mắc, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp cho phù hợp để cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp ổn định trên đất quy hoạch lâm nghiệp.
Tiếp đó Hội nghị đã nghe đại điện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện tham gia một số ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khó khăn trong công tác vận hành Văn phòng đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp. Đồng thời các đồng chí Lãnh đạo Sở cũng đã kịp thời trao đổi, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương.