Tăng cường thanh, kiểm tra vi phạm pháp luật đất đai

9/1/2015 2:25:23 PM

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 4/8/2015 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh còn một số tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chậm triển khai dự án so với tiến độ; không quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, cho thuê để người dân lấn chiếm đất hoặc sản xuất kinh doanh đầu tư không hiệu quả nên bỏ dở dự án; cho thuê lại đất, tài sản trên đất và thu khoản tiền lợi nhuận cố định hàng tháng…

Do đó, để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, đang quản lý, sử dụng đất. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, xử lý theo thẩm quyền. Tập trung thanh tra, kiểm tra ở những địa bàn phức tạp, xảy ra nhiều vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm.

Các tổ chức, đơn vị sử dụng đất phải tự kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Nghiêm cấm các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Cục thuế tỉnh Sơn La cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức trên địa bàn tỉnh, truy thu đối với các đơn vị còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đến năm 2015.

Về phía Sở TN&MT Sơn La cần tổ chức thực hiện thanh tra toàn diện với các tổ chức, đơn vị được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất. Trong đó, tập trung thanh tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ dự án, chậm thực hiện nộp tiền thuê đất… Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tồ chức thực hiện các đợt thanh, kiểm tra.


Nguyễn Nga