Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

8/13/2015 2:59:23 PM

Theo thống kê của Phòng Đất đai, Sở TN&MT Sơn La, tới nay, toàn tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ cấp được 489.965 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) các loại. Tổng diện tích đất đã cấp giấy là 1.149.641ha, đạt trên 90%.

Thực hiện chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng chính phủ, Sở TN&MT Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 17/5/2013, về việc giao chỉ tiêu cấp GCN lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013; quyết định 1550/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tới nay, toàn tỉnh đã cấp được 489.965 GCN các loại, cơ bản đạt được mục tiêu theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đã cấp giấy cho 230.663 ha, đạt 89%. Đất lâm nghiệp hơn 900.000 ha, đạt 99%. Đất ở nông thôn hơn 5.700ha, đạt 88%. Đất ở đô thị 695 ha, đạt 95%. Đất chuyên dùng hơn 6.400ha, đạt 94,6%.

Tại các huyện Yên Châu, Phù Yên, về cơ bản đã hoàn thành công tác cấp GCN. Song bên cạnh đó, 5 huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Sốp Cộp, tiến độ cấp còn chậm và thấp. Hiện nay, Sở TN&MT Sơn La, Phòng TN&MT các huyện, thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp GCN lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với Báo TN&MT, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đất đai đánh giá: Việc cấp GCN còn chậm tiến độ. Một trong những vướng mắc lớn là thiếu kinh phí. Hiện nay, UBND tỉnh mới cân đối hỗ trợ kinh phí 20 tỷ đồng trên tổng số hơn 115 tỷ đồng để tổ chức đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCN. Do thiếu kinh phí, các đơn vị tư vấn thi công chưa tập trung toàn bộ nhân lực để thực hiện, dẫn đến kéo dài thời gian lập hồ sơ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân.

Lý do nữa là các chế độ, chính sách về đất đai có nhiều thay đổi, chưa đồng bộ, việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất phục vụ việc lập hồ sơ địa chính, cấp GCN còn gặp nhiều khó khăn. Đơn cử, tại các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Vân Hồ, Sốp Cộp, phần lớn diện tích đất đã được các hộ dân sử dụng vào sản xuất nông nghiệp từ lâu đời. Đến năm 2005, theo chỉ thị 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, phần đất đã sử dụng là đất lâm nghiệp, dẫn đến vướng mắc khi cấp giấy vào mục đích đất nông nghiệp.

Hiện Sở TN&MT đã đề nghị UBND các huyện trên rà soát diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân trên đất quy hoạch đất lâm nghiệp, tổng diện tích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất nông nghiệp để cấp GCN.

Còn đối với huyện Mộc Châu, hiện còn vướng hơn 2.000 hộ chưa thể cấp GCN, do đất có nguồn gốc nông lâm trường. Những hộ dân này đã sinh sống tại đây từ năm 1993 trở về trước, hiện đã hoàn thiện hồ sơ cấp GCN, nhưng khi chuyển sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, do phải nộp tiền sử dụng đất nên các hộ đã rút hồ sơ về và không nhận GCN nữa.

Ngoài ra, biên chế cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở cả 3 cấp còn thiếu, bình quân mỗi huyện 5-6 cán bộ, còn 3 huyện Mường La, Yên Châu, Sông Mã chỉ có 2-3 cán bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và trụ sở làm việc còn nhiều khó khăn. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT hiện đang phải đi thuê trụ sở.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan ban ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cấp GCN; phối hợp với các đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN.

Đồng thời, sẽ ưu tiên tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN, trong đó chú trọng các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, các trường hợp không vi phạm luật đất đai, các xã có bản đồ các loại có thể sử dụng cho cấp GCN. Sở TN&MT Sơn La cũng đề nghị Bộ TN&MT xem xét trình Bộ Tài chính, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Sơn La để hoàn thành công tác cấp GCN lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Nguồn: Nguyễn Nga - Monre.gov.vn