ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SƠN LA 10 NĂM CỦNG CỐ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

4/6/2014 10:23:10 PM

Quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường

 Quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ là mộttrong những chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua 10 năm xâydựng và phát triển, công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ ở Sơn La đãcó những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt Nghị định số 12/2002/NĐ-CP, ngày22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ và chỉ thị số08/2007/CT-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường quản lýsử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Qua địnhkỳ kiểm tra hàng năm về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh, công tác đođạc bản đồ, đặc biệt là đo đạc bản đồ địa chính đã đạt được những kết quả đángphấn khởi.

          Trong10 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiềuvăn bản hướng dẫn triển khai việc thực hiện trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, đôn đốcthực hiện việc tăng cường quản lý sử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản đồ, quảnlý tiêu mốc trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ,kiểm tra nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu choUBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành thường xuyên tuyên truyền phổ biến các vănbản quy phạm pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ đến cơ quan, tổ chức cánhân hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc sử dụng tài liệu đo đạc và bản đồ trên địabàn toàn tỉnh như Nghị định 12/2002/NĐ-CP của Chính Phủ, Thông tư số32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vềviệc ban hành Quy định về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Nghị địnhsố 30/2005/NĐ- CP, ngày 11/03/2005 của Chính Phủ về xử lý vi phạm hành chínhtrong hoạt động đo đạc và bản đồ… Qua quá trình thực hiện và kiểm tra, các đơnvị tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triểnkhai, quán triệt, nghiên cứu và tiếp thu, nắm bắt được nội dung các văn bản quyphạm pháp luật về đo đạc và bản đồ, nghiêm chỉnh chấp hành tốt quy chế hànhnghề đo đạc và bản đồ, các quy trình, quy phạm của Bộ và các hướng dẫn do tỉnhban hành.

  Từ năm 2003 đến nay công tác đodạc bản đồ luôn được quan tâm củng cố và phát triển. Hiện nay Sở có 4 đơn vị sựnghiệp thực hiện tác nghiệp về đo đạc và bản đồ (cả bản đồ địa chính và bản đồđịa hình) gồm: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệthông tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất và  Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Ở cáchuyện, thành phố, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đều có chức năng hoạtđộng đo đạc bản đồ. Lực lượng đo đạc bản đồ trong ngành hiện có trên 100 cánbộ, kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo tại các trường trung cấp, cao đẳng và đạihọc tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp làm công tác đo đạc và bảnđồ.

          Tínhtừ năm 2003 đến năm 2013, được tỉnh giao nhiệm vụ, Sở đã chủ trì  triển khai 05 dự án bao gồm: Dự án đo đạc,lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cấp giấy CNQSD đất được triển khaitrên phạm vi 12 xã, 01 thị trấn huyện Phù Yên với tổng diện tích đo đạc địa chính là 10.223,44 ha; Dự án đo đạc,lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cấp giấy CNQSD đất được triển khaitrên phạm vi 08 xã, 01 thị trấn huyện Sông Mã với tổng diện tích đo đạc địachính là 26.354,0 ha; Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chínhcấp giấy CNQSD đất được triển khai trên huyện điểm Mường La phạm vi 16 xã, thịtrấn huyện Sông Mã với tổng diện tích đo đạc địa chính là 23.301,78 ha; (toàn bộsản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính của các dự án nêu trênđều được kiểm tra, nghiệm thu và quản lý chặt chẽ theo quy trình, quy phạm củaBộ TNMT ban hành); hiện tại đang triển khai 02 dự án đo đạc địa chính tại Thànhphố và huyện Mai Sơn (Dự án thành phố gồm 07 phường, 04 xã và Dự án huyện MaiSơn gồm 07 xã, 01 thị trấn).

Ngoàira, Sở còn chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc địa chính phát triển cây cao sutrên phạm vi 07 huyện: Quỳnh Nhai, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Sông Mã, MộcChâu và Mai Sơn với tổng diện tich đo đạc là 9.956.4 ha; công tác đo đạc địachính phục vụ cho công tác Di dân TĐC công trình Thủy điện Sơn La được triểnkhai trên địa bàn các huyện: Quỳnh Nhai, Thuận Châu,Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã,Mộc Châu và Thành phố với tổng diện tích đo đạc là 56.749,7 ha; công tác đo đạcđịa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức vàhộ gia đình cá nhân theo chỉ thị 1474 và chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ đangđược triển khai trên phạm vi toàn tỉnh với mục tiêu đến hết năm 2013 sẽ hoànthành 90% khối lượng công việc…

Đểthực hiện tốt những nhiệm vụ trên, các đơn vị hành nghề đo đạc bản đồ đã thườngxuyên quan tâm đầu tư và nâng cấp các trang thiết bị nhằm tăng năng suất, chấtlượng sản phẩm, rút ngắn được thời gian và đảm bảo được độ chính xác theo đúngqui trình qui phạm. Theo kết quả điều tra, khảo sát các đơn vị trong và ngoàingành, hiện nay một số đơn vị đã có các trang thiết bị, máy móc hiện đại phụcvụ cho công tác đo đạc bản đồ như máy toàn đạc điện tử SET5E, 2C, GEODIMETTER,DT600…, máy vẽ HP750C, 500C, SELECT 866, máy vi tính và các phần mềm phục vụcho công tác đo đạc bản đồ như: Phần mềm Famis – Caddb, SDR, AUTOCAD, MICROSTATION, MAINFO, IRASB, IRASC, GEOVEC; phần mềm tính toán bình sai PICKLOT,PICKMAP; phần mềm hồ sơ địa chính và một số phần mềm chuyên ngành khác thuộccác lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, xây dựng… Đặc biệt từ tháng 8/2008, Sở đã đưavào sử dụng thử nghiệm hệ thống định vị toàn cầu GPS trong hoạt động đo đạc vàbản đồ. Qua kết quả đo thử nghiệm và tính toán bình sai, cho thấy việc sử dụngcông nghệ đo GPS trong lĩnh vực đo đạc bản đồ là việc cần phải làm ngay vì côngnghệ GPS đảm bảo độ chính xác cao, thiết bị gọn nhẹ, thành quả đo trung thực… đápứng được các yêu cầu của quy trình quy phạm.

Cóthể nói, công tác đo đạc và bản đồ của ngành Tài nguyên và Môi trường ngày càngđược hoàn thiện, tiến kịp trình độ khoa học, công nghệ đo đạc và bản đồ trongcả nước, đảm bảo tự động hoá từ khâu đo đạc số liệu từ ngoài thực địa tới khâusử lý số liệu và in ra bản đồ, hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cậpnhật, chuẩn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai một cách đồng bộ thống nhất./.