Những điểm mới trong Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

7/30/2018 2:49:10 PM

Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, thay thế cho nghị định số 102/2008/NĐ-CP

Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

8/28/2017 9:15:55 AM

Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường

Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La

8/24/2017 10:09:57 AM

Ngày 27/7/2017 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

6/23/2017 6:18:49 PM

Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2017

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

12/5/2016 3:19:36 PM

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

Bộ TN-MT: Văn bản “không mật” sẽ được xử lý qua mạng điện tử

6/3/2016 9:15:09 AM

Các văn bản và hồ sơ công việc (không mật) sẽ được tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý qua mạng thông tin điện tử kể từ ngày 1/9/2016 để nhằm bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Sở Tài Nguyên và Môi Trường Sơn La tập huấn sử dụng phần mềm một cửa liên thông

7/13/2015 9:29:45 AM

(TN&MT) - Ngày 30/6, Sở TN&MT Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sử dụng phần mềm hỗ trợ hoạt động của bộ phận một cửa và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cho cán bộ công chức, viên chức.

Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Ngành tài nguyên và môi trường

5/19/2014 3:49:58 PM

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nhà nước, phát triển các doanh nghiệp, phục vụ nâng cao đời sống người dân, phát triển KT-XH.

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

4/6/2014 10:09:16 PM

Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường là tập hợp dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã được kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp và được lưu trữ một cách có hệ thống