Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

8/13/2015 2:59:23 PM

Theo thống kê của Phòng Đất đai, Sở TN&MT Sơn La, tới nay, toàn tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ cấp được 489.965 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) các loại. Tổng diện tích đất đã cấp giấy là 1.149.641ha, đạt trên 90%.