Sơn La: Sẽ hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2014 trước tháng 9/2015

7/29/2015 8:22:57 AM

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay 204/204 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đã hoàn thành bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hệ thống biểu theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã phối hợp với các huyện, xã tổ chức kiểm tra việc khoanh vẽ tại thực địa và kiểm tra công tác nội nghiệp. Dự kiến, đến 25/7/2015 sẽ hoàn thành số liệu, bản đồ cấp huyện.