Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

9/1/2017 9:41:48 AM

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

8/25/2017 3:33:30 PM

V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam để cấp phép thăm dò

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mỏ sét của nhà máy gạch tuynel Mộc Châu tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

5/5/2017 9:20:29 AM

Ngày 04/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (Mỏ sét của nhà máy gạch tuynel Mộc Châu tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng I Sơn La.

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

4/21/2017 2:41:21 PM

Ngày 20/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Nà Lìu 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hùng.

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

1/18/2017 11:25:06 AM

Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/1/2017 thay thế Nghị định 15/2012/NĐ-CP.

Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá làm nguyên liệu sản xuất cát tại Tiểu khu Bó Bun - Thị trấn Nông Trường - huyện Mộc Châu

12/5/2016 3:24:45 PM

Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá làm nguyên liệu sản xuất cát tại Tiểu khu Bó Bun - Thị trấn Nông Trường - huyện Mộc Châu

Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

11/11/2016 2:29:45 PM

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3518/UBND-KT về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO về việc lựa chọn hồ sơ thăm dò khoáng sản quặng đồng tại khu vực Bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

10/27/2016 4:59:17 PM

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 3517/UBND-KT về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản quặng đồng tại khu vực Bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La của Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc để cấp phép thăm dò khoáng sản.

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

10/26/2016 9:16:37 AM

Ngày 25/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò đất sét làm gạch Tuynel tại khu vực bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La của Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung.

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

10/20/2016 1:57:25 PM

Ngày 20/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Bản Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Xuân Hùng.