Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

7/11/2018 10:43:50 AM

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có Thông báo số 452/TB-STNMT ngày 28/6/2018 về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà

11/29/2017 8:52:19 AM

Ngày 28/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà.

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La

11/4/2017 10:15:09 AM

Ngày 02/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La của Công ty TNHH Chung Đức Sơn La.

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

11/1/2017 10:51:24 PM

Ngày 31/10/2017 Sở TNMT Sơn La nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò cát làm VLXD thông thường trên sông Đà thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và Khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

9/1/2017 9:41:48 AM

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

8/25/2017 3:33:30 PM

V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam để cấp phép thăm dò

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mỏ sét của nhà máy gạch tuynel Mộc Châu tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

5/5/2017 9:20:29 AM

Ngày 04/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (Mỏ sét của nhà máy gạch tuynel Mộc Châu tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng I Sơn La.

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

4/21/2017 2:41:21 PM

Ngày 20/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Nà Lìu 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hùng.

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

1/18/2017 11:25:06 AM

Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/1/2017 thay thế Nghị định 15/2012/NĐ-CP.

Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá làm nguyên liệu sản xuất cát tại Tiểu khu Bó Bun - Thị trấn Nông Trường - huyện Mộc Châu

12/5/2016 3:24:45 PM

Thông báo về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá làm nguyên liệu sản xuất cát tại Tiểu khu Bó Bun - Thị trấn Nông Trường - huyện Mộc Châu