xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất

9/27/2018 11:14:10 AM

xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất

THÔNG BÁO:Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018

8/31/2018 10:19:35 AM

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018; Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn sở hữu của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò cho các khu vực khoáng sản;

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

7/11/2018 10:43:50 AM

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có Thông báo số 452/TB-STNMT ngày 28/6/2018 về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà

11/29/2017 8:52:19 AM

Ngày 28/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà.

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La

11/4/2017 10:15:09 AM

Ngày 02/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La của Công ty TNHH Chung Đức Sơn La.

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

11/1/2017 10:51:24 PM

Ngày 31/10/2017 Sở TNMT Sơn La nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò cát làm VLXD thông thường trên sông Đà thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và Khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

9/1/2017 9:41:48 AM

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

8/25/2017 3:33:30 PM

V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam để cấp phép thăm dò

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mỏ sét của nhà máy gạch tuynel Mộc Châu tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

5/5/2017 9:20:29 AM

Ngày 04/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (Mỏ sét của nhà máy gạch tuynel Mộc Châu tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng I Sơn La.

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

4/21/2017 2:41:21 PM

Ngày 20/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Nà Lìu 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hùng.