Kế hoạch tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

6/27/2018 9:14:41 AM

Ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hoàn thành việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 30 nguồn nước khai thác, sử dụng cho cấp nước sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

6/27/2018 8:39:06 AM

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La là đơn vị chiếm thị phần cấp nước sinh hoạt đô thị chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện nay, Công ty đang khai thác, sử dụng trên 30 nguồn nước trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ cho cấp nước sinh hoạt. Thực hiện qui định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Công ty đã đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt và c

Tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, KTTV&BĐKH

8/25/2017 9:12:24 AM

Ngày 24/8, Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2017.

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

8/3/2017 9:37:58 AM

Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017, Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Rà soát, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ

3/8/2017 8:30:45 AM

UBND tỉnh Sơn La vừa có công điện số 01/CĐ-CTUBND gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh về việc chỉ đạo rà soát, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khoan giếng trái phép

1/6/2017 9:35:34 AM

UBND tỉnh Sơn La vừa có công văn số 4197/UBND-KT gửi Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố về việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khoan giếng và khai thác nước dưới đất tại các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực tài nguyên nước

12/28/2016 3:33:21 PM

Trong năm 2016, Sở TN&MT Sơn La đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, với lĩnh vực tài nguyên nước, 100% hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước được giảm từ 20% đến 90% thời gian thẩm định (đối với thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại Sở), góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính.

Cần sớm lập hành lang bảo vệ nguồn nước đầu nguồn

7/18/2016 10:49:03 PM

Sở TN&MT Sơn La đang trình xin ý kiến của UBND tỉnh Sơn La để chuẩn bị triển khai Dự án “Điều tra đánh giá nguồn bổ cập nước dưới đất, hiện trạng ô nhiễm và xả nước thải vào nguồn nước, khoanh định hành lang bảo vệ nguồn nước hang Thẳm Tát Tòng”, nhằm bảo vệ chất lượng và trữ lượng nguồn cung cấp nước cho thành phố Sơn La; cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước, trước khi bước vào niên vụ cà phê 2016-2017.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp nước và VSMT nông thôn

3/24/2016 8:57:42 AM

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số 3414/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020, định hướng 2025.

Bảo vệ nước từ đầu nguồn

1/4/2016 10:20:50 AM

Sơn La có nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm khá phong phú với khoảng 19 tỷ m3 nước mặt và hơn 140.000km2 diện tích nước ngầm. Công tác bảo vệ nước từ đầu nguồn đang được Sở TN&MT Sơn La đặc biệt quan tâm để hạn chế các thách thức về ô nhiễm, cạn kiệt.