Sơn La: Chấn chỉnh công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

7/18/2016 10:26:47 PM

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, công bố công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đảy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân

7/12/2016 9:42:19 AM

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1939/UBND-KT về việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013

Nỗ lực cải cách hành chính trong cấp GCNQSDĐ

1/5/2016 8:42:46 AM

(TN&MT) - Thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực, cắt giảm được nhiều thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất làm các thủ tục cấp GCN.

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường

11/23/2015 10:28:12 AM

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường

Nguy cơ thiếu hụt cán bộ quản lý đất đai có chuyên môn sâu

11/19/2015 3:38:47 PM

(TN&MT) - Đội ngũ cán bộ ngành quản lý đất đai còn trẻ, thiếu kinh nghiệm chuyên môn, nhất là sau khi mới ra trường phải đào tại lại một thời gian mới bắt kịp được công việc của đơn vị”, là vấn đề ông Lê Văn Lịch, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chỉ ra tại Hội nghị về nguồn nhân lực ngành vừa diễn ra.

Huyện Bắc Yên: Nỗ lực trong quản lý đất đai

11/12/2015 2:36:43 PM

Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, thời gian qua, Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) huyện Bắc Yên đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, tham mưu cho UBND huyện quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên trên địa bàn, đặc biệt là tài nguyên đất đai, gắn với bảo vệ môi trường.

Tài nguyên đất: Nguồn lực quan trọng xây dựng nông thôn mới

10/26/2015 9:48:24 AM

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chính phủ giao ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thực hiện các tiêu chí quan trọng như quản lý, quy hoạch, sử dụng tài nguyên đất và bảo vệ môi trường. Theo đó, giai đoạn 2011 - 2015, ngành TN&MT đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động quan trọng về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất trong xây dựng nông thôn mới.

Dự thảo bộ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

9/28/2015 3:59:40 PM

Dự thảo bộ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện