Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

8/31/2018 4:43:15 PM

Từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 03 cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

Công bố kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/22/2017 4:29:18 PM

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La.

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần lương thực Sơn La tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

10/19/2017 8:41:54 AM

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần lương thực Sơn La tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ)

10/6/2017 5:02:21 PM

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ), cụ thể như sau

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai 2013 và định hướng sửa đổi Luật đất đai

4/5/2017 5:42:39 PM

Thực hiện Công văn số 1480/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/3/2017 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại về việc đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

Tăng cường xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất đai

3/24/2017 10:22:10 AM

Ngày 20/3, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai thực hện Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La và tập huấn nội dung thanh tra năm 2016-2017.

Dành hơn 144ha đất phát triển 8 cụm công nghiệp

3/8/2017 8:37:22 AM

Dự kiến, đến năm 2020, tỉnh Sơn La có 5 cụm công nghiệp; đến năm 2025 có 8 cụm công nghiệp. Trong các ngành nghề dự kiến thu hút vào cụm công nghiệp, Sơn La không khuyến khích các ngành nghề công nghiệp chế biến có lượng phát thải dạng lỏng cao ra môi trường như chế biến tinh bột ngô, sắn, dong, riềng...

Đấu giá quyền sử dụng đất đạt hơn 113 tỷ đồng

2/7/2017 7:50:19 AM

Năm 2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất với hơn 133 thửa đất, tổng số tiền đấu giá đạt hơn 113 tỷ đồng.

Gỡ "nút thắt" công tác cấp GCNQSDĐ

8/10/2016 9:34:00 AM

Chiều 4/8, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai năm 2013. Đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La dự và chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp GCNQSDĐ lần đầu

7/18/2016 10:28:59 PM

Tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (GCNQSDĐ) đang rất chậm và thấp. Để hoàn thành mục tiêu cấp xong GCN lần đầu trong năm 2016 đang là bài toán khó với Sơn La.