BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH SƠN LA (Ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2018)

12/10/2018 4:49:35 PM

Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La đêm 10 ngày 11 tháng 12 năm 2018 Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường. Thời tiết nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét, nhiều nơi rét đậm; Mộc Châu và vùng cao rét hại. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 11 - 22oC; vùng cao 10 - 15oC. Độ ẩm: 70 - 99%

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH SƠN LA (Ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2018)

12/6/2018 5:00:32 PM

Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La đêm 06 ngày 07 tháng 12 năm 2018 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 14 - 30oC, Độ ẩm: 50 - 98%

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH SƠN LA (Ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2018)

12/5/2018 4:43:27 PM

Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La đêm 05 ngày 06 tháng 12 năm 2018 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 14 - 30oC, Độ ẩm: 50 - 98%

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH SƠN LA (Ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2018)

12/4/2018 4:36:04 PM

Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La đêm 04 ngày 05 tháng 12 năm 2018 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 14 - 30oC, Độ ẩm: 50 - 98%

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH SƠN LA (Ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2018)

12/3/2018 4:26:59 PM

Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La đêm 03 ngày 04 tháng 12 năm 2018 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến: 14 - 30oC, Độ ẩm: 50 - 98%

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH SƠN LA (Ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2018)

11/30/2018 4:29:59 PM

Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La đêm 30/11 ngày 01 tháng 12 năm 2018 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến: 14 - 31oC, Độ ẩm: 50 - 98%

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh

11/30/2018 9:26:09 AM

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH SƠN LA (Ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2018)

11/29/2018 4:25:28 PM

Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2018 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến: 11 - 29oC, Độ ẩm: 45 - 98%

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH SƠN LA (Ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2018)

11/28/2018 4:40:01 PM

Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2018 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến: 10 - 29oC, Độ ẩm: 45 - 98%

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 05 NGÀY 06/01/2018

1/5/2018 4:34:53 PM

Dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06 tháng 01 năm 2018 các nơi trong tỉnh