Tăng cường xử lý vi phạm hành chính về đất đai thông qua công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/7/2018 2:59:57 PM

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đển 2020, công tác quản lý đất đai, tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện các vi phạm cần thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đ

Xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tài nguyên và Môi trường năm 2019

11/30/2018 9:24:54 AM

Điều 2, Luật Thanh tra năm 2010 đã xác định “Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng qui định pháp luật…”

Đẩy mạnh công tác ban hành văn bản, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

11/23/2018 2:34:01 PM

Công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý nhà nước nói chung và đối với ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng

Tập trung khắc phục hạn chế trong công tác thanh tra

1/17/2017 7:47:54 AM

Chiều 16/1, Đảng bộ Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII; triển khai kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở.

Thông báo: Công bố kế hoạch thanh tra của bộ TN&MT năm 2016

1/15/2016 8:21:32 AM

Ngày 25/11/2015 Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành quyết định số 3018/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạc thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

9/23/2015 10:18:15 AM

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạc thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh, kiểm tra vi phạm pháp luật đất đai

9/1/2015 2:25:23 PM

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 4/8/2015 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.