Tập trung khắc phục hạn chế trong công tác thanh tra

1/17/2017 7:47:54 AM

Chiều 16/1, Đảng bộ Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII; triển khai kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở.

Thông báo: Công bố kế hoạch thanh tra của bộ TN&MT năm 2016

1/15/2016 8:21:32 AM

Ngày 25/11/2015 Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành quyết định số 3018/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạc thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

9/23/2015 10:18:15 AM

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạc thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh, kiểm tra vi phạm pháp luật đất đai

9/1/2015 2:25:23 PM

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 4/8/2015 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.