Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

6/3/2016 9:26:09 AM

Xây dựng Hệ thống thông tin đất đai quốc gia, đa mục tiêu (MPLIS), bảo đảm thực hiện cung cấp dịch vụ quản lý đất đai theo nhu cầu, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản hiệu quả, minh bạch; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và dầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại - là những sản phẩm cơ bản của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục ngày 30/5/2016.

Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

8/13/2015 2:59:23 PM

Theo thống kê của Phòng Đất đai, Sở TN&MT Sơn La, tới nay, toàn tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ cấp được 489.965 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) các loại. Tổng diện tích đất đã cấp giấy là 1.149.641ha, đạt trên 90%.

Sơn La: Sẽ hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2014 trước tháng 9/2015

7/29/2015 8:22:57 AM

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay 204/204 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đã hoàn thành bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hệ thống biểu theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã phối hợp với các huyện, xã tổ chức kiểm tra việc khoanh vẽ tại thực địa và kiểm tra công tác nội nghiệp. Dự kiến, đến 25/7/2015 sẽ hoàn thành số liệu, bản đồ cấp huyện.