xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất

9/27/2018 11:14:10 AM

xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất

Triển khai thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

9/24/2018 8:27:32 AM

Nước là tài nguyên vô cùng quý giá, trong đó nước dưới đất được coi là nguồn cung cấp nước chất lượng cho mục tiêu ăn uống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân do có ưu thế hơn về chất lượng so với nước mặt. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nước dưới đất không hợp lý dẫn đến nguy cơ suy giảm cả chất lượng, số lượng. Nắm bắt được yêu cầu quản lý nước dưới đất trong tình hình hiện nay, UBND tỉnh Sơn La đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá kh

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện đã hoàn thành đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La

9/24/2018 8:26:46 AM

Cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện được thực hiện theo qui định tại Điều 12, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ qui định việc lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ sự ổn định của hồ chứa, không làm ảnh hưởng đến chức năng nguồn nước và không ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

8/31/2018 4:43:15 PM

Từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 03 cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

THÔNG BÁO:Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018

8/31/2018 10:19:35 AM

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018; Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn sở hữu của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò cho các khu vực khoáng sản;

Rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo qui định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

8/31/2018 10:12:52 AM

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một trong những nguồn thu quan trọng vào ngân sách Nhà nước, góp phần để bảo đảm cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước, giám sát hoạt động khai thác nước và các hoạt động phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước,…Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP qui định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0

Phê duyệt và công bố kết quả Dự án Lập phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước cấp cho sinh hoạt của 03 nhà máy cấp nước trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La

8/31/2018 10:11:55 AM

Việc thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước cấp cho sinh hoạt luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến hết sức phức tạp của việc ô nhiễm nguồn nước dẫn đến gián đoạn/ngừng cấp nước của một số nhà máy cấp nước khu vực Thành phố Sơn La trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư thực hiện dự án Lập phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt đố

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

7/11/2018 10:43:50 AM

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có Thông báo số 452/TB-STNMT ngày 28/6/2018 về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

Kế hoạch tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

6/27/2018 9:14:41 AM

Ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hoàn thành việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 30 nguồn nước khai thác, sử dụng cho cấp nước sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

6/27/2018 8:39:06 AM

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La là đơn vị chiếm thị phần cấp nước sinh hoạt đô thị chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện nay, Công ty đang khai thác, sử dụng trên 30 nguồn nước trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ cho cấp nước sinh hoạt. Thực hiện qui định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Công ty đã đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt và c