Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

7/11/2018 10:43:50 AM

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có Thông báo số 452/TB-STNMT ngày 28/6/2018 về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

Kế hoạch tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

6/27/2018 9:14:41 AM

Ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hoàn thành việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 30 nguồn nước khai thác, sử dụng cho cấp nước sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

6/27/2018 8:39:06 AM

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La là đơn vị chiếm thị phần cấp nước sinh hoạt đô thị chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện nay, Công ty đang khai thác, sử dụng trên 30 nguồn nước trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ cho cấp nước sinh hoạt. Thực hiện qui định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Công ty đã đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt và c

Công bố kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/22/2017 4:29:18 PM

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà

11/29/2017 8:52:19 AM

Ngày 28/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà.

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La

11/4/2017 10:15:09 AM

Ngày 02/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La của Công ty TNHH Chung Đức Sơn La.

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

11/1/2017 10:51:24 PM

Ngày 31/10/2017 Sở TNMT Sơn La nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò cát làm VLXD thông thường trên sông Đà thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và Khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần lương thực Sơn La tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

10/19/2017 8:41:54 AM

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần lương thực Sơn La tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ)

10/6/2017 5:02:21 PM

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ), cụ thể như sau

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

9/1/2017 9:41:48 AM

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020