Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ)

10/6/2017 5:02:21 PM

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ), cụ thể như sau

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

9/1/2017 9:41:48 AM

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

8/25/2017 3:33:30 PM

V/v: Lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam để cấp phép thăm dò

Tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, KTTV&BĐKH

8/25/2017 9:12:24 AM

Ngày 24/8, Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2017.

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

8/3/2017 9:37:58 AM

Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017, Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mỏ sét của nhà máy gạch tuynel Mộc Châu tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

5/5/2017 9:20:29 AM

Ngày 04/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (Mỏ sét của nhà máy gạch tuynel Mộc Châu tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng I Sơn La.

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

4/21/2017 2:41:21 PM

Ngày 20/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại khu vực bản Nà Lìu 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hùng.

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai 2013 và định hướng sửa đổi Luật đất đai

4/5/2017 5:42:39 PM

Thực hiện Công văn số 1480/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/3/2017 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại về việc đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

Tăng cường xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất đai

3/24/2017 10:22:10 AM

Ngày 20/3, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai thực hện Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La và tập huấn nội dung thanh tra năm 2016-2017.

Dành hơn 144ha đất phát triển 8 cụm công nghiệp

3/8/2017 8:37:22 AM

Dự kiến, đến năm 2020, tỉnh Sơn La có 5 cụm công nghiệp; đến năm 2025 có 8 cụm công nghiệp. Trong các ngành nghề dự kiến thu hút vào cụm công nghiệp, Sơn La không khuyến khích các ngành nghề công nghiệp chế biến có lượng phát thải dạng lỏng cao ra môi trường như chế biến tinh bột ngô, sắn, dong, riềng...