Click vào tên thủ tục để xem nội dung chi tiết

Tên thủ tụcLĩnh vực
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhKhoáng sản
Thủ tục Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Khoáng sản
Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án Khoáng sản
Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản Khoáng sản
Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng sản
Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản
Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtKhoáng sản
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sảnKhoáng sản