Click vào tên thủ tục để xem nội dung chi tiết

Tên thủ tụcLĩnh vực
Đăng ký chuyển mục đích đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhânĐất đai
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtĐất đai
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưĐất đai
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyệnĐất đai
Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy văn
Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy văn
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy văn
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hànhTài nguyên Nước
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướcTài nguyên Nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên Nước
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên Nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khácTài nguyên Nước
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khácTài nguyên Nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm.Tài nguyên Nước
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực)Khoáng sản
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Đóng cửa mỏ khoáng sảnKhoáng sản
Phê duyệt trữ lượng khoáng sảnKhoáng sản
1234567