Click vào tên thủ tục để xem nội dung chi tiết

Tên thủ tụcLĩnh vực
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên Nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên Nước
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên Nước
Cấp lại giấy phép tài nguyên nướcTài nguyên Nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khácTài nguyên Nước
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khácTài nguyên Nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêmTài nguyên Nước
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêmTài nguyên Nước
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐất đai
Đăng ký gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tếĐất đai
Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.Đất đai
Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy văn
Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy văn
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy văn
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhKhoáng sản
Thủ tục Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Khoáng sản
Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án Khoáng sản
Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản Khoáng sản
Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
1234