THÔNG BÁO: Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường với nhân dân

Căn cứ Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân;

Thực hiện Công văn số 1037-CV/BDVTU ngày 16/7/2019 của Ban Dân vận tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân; Triển khai Kế hoạch số 298/KH-STNMT ngày 29/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quy định đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các Sở, ban, ngành.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với nhân dân như sau:

I.  Chủ trì Hội nghị

- Đồng chí Nguyễn Đắc Lực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

II. Nội dung Hội nghị

1. Trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

          2. Tiếp nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

3. Tiếp thu ý kiến của nhân dân và đề xuất, báo cáo với cấp có thẩm quyền đối với nội dung kiến nghị, phản ánh của nhân dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 14h00 phút ngày 14/8/2019 (thứ 4).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, số 56a, đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (tầng 4).

3. Thành phần tham dự

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng; chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh; các tập thể, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh gửi đăng ký tham gia đối thoại về Sở Tài nguyên và môi trường.

IV. Tổ chức thực hiện

Để việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với nhân dân đạt kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

- Thời gian tiếp nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng và nhân dân cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 06/8/2019 đến ngày 12/8/2019.

- Địa chỉ tiếp nhận tại:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường số 56a, đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

+ Hòm thư điện tử: stnmt@sonla.gov.vn

+ Điện thoại: 0212.3854.272
         - Nội dung ý kiến, kiến nghị theo mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại.

- Những nội dung liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo hoặc việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường không đối thoại tại hội nghị này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thông báo để cá nhân, tổ chức, người dân biết và đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với nhân dân năm 2019./

Văn bản thông báo số 802/TB-STNMT tải tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 286
  • Trong tuần: 6,226
  • Tất cả: 379,922
Đăng nhập