Lượt xem: 58

Tăng cường kiểm tra về công tác chuyên môn và dự án VILG tại các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu

Thực hiện kế hoạch 1101/KH-VPĐKĐĐ ngày 07/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai kế hoạch làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu.

Thực hiện kế hoạch 1101/KH-VPĐKĐĐ ngày 07/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai kế hoạch làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu. Ngày 30/10/2021 và ngày 01/10/2021 Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và lãnh đạo các phòng chuyên môn đã xuống làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu. Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động; thống nhất về công tác chuyên môn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc tại Chi nhánh; kiểm tra việc thực hiện dự án VILG của 03 Chi nhánh Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu.

Tại buổi làm việc các Chi nhánh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2021, báo cáo những khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện dự án VILG với Đoàn công tác Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc tại 03 chi nhánh đồng chí Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã ghi nhận kết quả  thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2021 của cán bộ, viên chức và người lao động  tại 03 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mai Sơn, Yên Châu và Mộc Châu đã đạt được trong điều kiện thiếu về nhân lực thẩm định, khối lượng của Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND huyện giao lớn lại phải tập trung cao cho dự án VILG. Đồng thời cũng đề nghị Chi nhánh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu cán bộ, viên chức và người lao động trong Chi nhánh tập trung nghiên cứu tài liệu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về mọi mặt, thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định, không để hồ sơ tồn, chậm hạn mà không có lý do chính đáng;

2. Nâng cao chất lượng tham mưu lập thẩm định hồ sơ đảm bảo các điều kiện về thời gian giải quyết từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả; tính đầy đủ, tính pháp lý của từng loại giấy tờ trong từng hồ sơ; nâng cao tinh thần phối hợp giữa Văn phòng tỉnh và Chi nhánh. Hạn chế thấp nhất sai sót trong các thành phần hồ sơ, phải trả lại (sai tên, CMTND, CCCD, diện tích, số thửa, địa chỉ...);

3. Thực hiện tốt công tác chỉnh lý biến động hồ sơ đất đai hàng năm, gắn với công tác đăng ký đất đai  của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;

4. Yêu cầu cán bộ, viên chức và người lao động Chi nhánh thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức, Quyết định số 187/QĐ-STNMT ngày 19/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

5. Về Dự án VILG

5.1. Chi nhánh huyện Mai Sơn: Đối với 03 xã (Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Chiềng Nơi) đã ký sổ địa chính đề nghị thực hiện thủ tục đăng ký đất đai trên hệ thống phần mềm Vbdlis và cơ sở dữ liệu địa chính quốc gia. Tiếp tục thực hiện Dự án đối với 11 xã còn lại.

5.2. Chi nhánh huyện Yên Châu:  Đối với 06 xã (Chiềng Khoi, Viêng Lán, Chiềng Pằn, Sập Vạt, Chiềng Đông) khẩn trương kiểm tra, đối soát, ký số điện tử để nghiệm thu giai đoạn 2 và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu trong tháng 10/2021. Tiếp tục thực hiện Dự án đối với các xã còn lại theo tiến độ dự án.

5.3. Chi nhánh huyện Mộc Châu: Đưa vào vận hành trên hệ thống cơ sở dữ liệu 03 xã (Mường Sang, Chiềng Hắc, Chiềng Sơn) sau khi được nghiệm thu.Tiếp tục thực hiện Dự án đối với 12 xã còn lại.

Đề nghị 03 Chi nhánh kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc với Ban Giám đốc Văn phòng tỉnh và Ban quản lý dự án VILG tỉnh.

Trương Minh Thảo - Văn phòng Đăng ký đất đai

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 522
  • Trong tuần: 7,636
  • Tất cả: 419,277
Đăng nhập